Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Jeżeli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celach statystycznych. Więcej informacji »

X
sur la société

Dans le site de fabrication TOOLCO e trouvant à Białystok de nous fabriquons des produits en fil acier et en tôle: agrafes en fil métallique, chapes en tôle et chapes utilisées pour les feuillards d’emballage, pour les appareils électroménagers et dans l’automobile.

news
BUDMA 2013

07-01-2013

Nous vous remercions cordialement d’avoir visité notre stand commercial à la Foire Internationale de Construction BUDMA 2013, qui se déroulait à Poznan du 29 janvier au 1 février 2013.


archives »

offrePRZEDSIĘBIORSTWO "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0034/16 pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w firmie TOOLCO” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0034/16-00 zawartą dnia 24 marca 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa TOOLCO na rynku krajowym i międzynarodowym rynku.

Planowane efekty w wyniku realizacji to: wprowadzenie innowacji produktowej, utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost przychodów z sprzedaży, wdrożenie wyników prac B+R.

Wartość projektu 1 696 170,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 551 600,00PLN.