Packaging accessories

More

Roof accessories

More

Services

More

0

Years up to experience

0

Toolco brand products

0

Satisfied customers

0

countries to which we export our products

04/September 2018

TAROPAK 2018

We would like to inform You that Taropak is behind us. Thank you very much for those, who visted us! It was a great pleasure to meet you personally. Thanks you are with us!:)! More

25/June 2018

EUROPEAN BADMINTON CLUB CHAMPIONSHIP
BIALYSTOK, POLAND 2018

On 19-23 June, the European Badminton Championships were held in Bialystok, in which we also had a contribution. More

06/March 2018

WARSAW PACK 2018

And another fairs behind, which we participated in with Polish Chamber of Packaging - WARSAW PACK. We would like to thank to everyone who make us a pleasure and visit us during the fair:) More

07/February 2018

VIDEO REPORT FROM BUDMA 2018

We invite you to see our video raport from Budma 2018. More

06/February 2018

BUDMA 2018

Thank you very much for those who made us a great pleaseure and spent some time with us on our stand. We are very greatful that we could meet you personally. ;) Warm regards from our team and please, check our photo galery ;) More

21/December 2017

TOOLCO'S HEADQUARTERS

More


PRZEDSIĘBIORSTWO "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0034/16 pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w firmie TOOLCO” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0034/16-00 zawartą dnia 24 marca 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa TOOLCO na rynku krajowym i międzynarodowym rynku.

Planowane efekty w wyniku realizacji to: wprowadzenie innowacji produktowej, utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost przychodów z sprzedaży, wdrożenie wyników prac B+R.

Wartość projektu 1 696 170,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 551 600,00PLN.